Dette teknologi-rettede instituttet er lokalisert ved Campus Vestfold og tilbyr:

  • Bachelorutdanning innen ingeniørfag

  • Masterutdanning innen mikro- og nanosystemteknologi

  • Ph.d.-program i anvendte mikro- og nanosystemer.

Oversikt og lenke til alle våre studiietilbud finner du her:

Studietilbud